jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia

NASZE ReALIZACJE

 • Wyjazd na targi Arab Health

  styczeń 2020
  Organizacja wyjazdu dla uczestników Eksportowego Wydarzenia Gospodarczego w Dubaju, w związku z targami Arab Health. Realizacja w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na miejscu wydarzenia i ubezpieczeń osobowych. Instytucja zamawiająca: Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.
 • Wizyta studyjna w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wsparcia eksportu w województwie pomorskim”

  listopad 2019
  Organizacja wizyty studyjnej do Portugalii w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wsparcia eksportu w województwie pomorskim”. Organizatorem wyjazdu dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego była Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Nasza firma zadbała o przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie,  transport a także udział uczestników w konferencji pn. „Web Summit” w Lizbonie.
 • WIZYTA STUDYJNA w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”

  listopad 2019
  Kompleksowa usługa logistyczna wizyty studyjnej do Grecji. Wizyta miała na celu zapoznanie uczestników ze sposobami realizacji projektów w formule PPP i była realizowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Usługa obejmowała transport, zakwaterowanie, wyżywienie, usługi tłumacza i opiekuna grupy oraz ubezpieczenie. Instytucja zamawiająca: Konfederacja Lewiatan.
 • WYJAZD STUDYJNY DO DOLNEJ AUSTRII

  październik 2019
  Organizacja wyjazdu studyjnego do Dolnej Austrii pn. „Austria – innowacje w małym przetwórstwie” Wyjazd ze środków pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim. W wyjeździ e udział wzięli rolnicy, producenci rolni, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, doradcy oraz osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Organizacja polegała na przygotowaniu i realizacji programu wyjazdu studyjnego:  spotkania merytoryczne, wizyty w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, spotkania z lokalnymi grupami działania oraz logistyce: zapewnienie transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki pilota, tłumacza i ubezpieczenia. Zamawiającym był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
 • WIZYTA SZKOLENIOWO-STUDYJNA W DUBLINIE

  październik 2019
  Organizacja wizyty szkoleniowo-studyjnej dotyczącej otwierania i wykorzystywania danych publicznych w Dublinie. W ramach projektu „Otwarte dane Puls” realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).  Usługa obejmowała przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie, usługi tłumacza i opiekuna grupy oraz ubezpieczenie. Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Cyfryzacji.
 • WIZYTA STUDYJNA W RUMUNII

  październik 2019
  Organizacja wizyty studyjnej w Rumuni w zakresie opracowania, zorganizowania i merytorycznej realizacji programu dla lubuskich producentów rolnych oraz winiarzy z województwa lubuskiego. Wyjazd realizowany w ramach Planów Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zamawiającym była Lubuska Izba Rolnicza z siedzibą w Zielonej Górze.
 • WIZYTA STUDYJNA W FINLANDII

  wrzesień 2019
  Kompleksowa Organizacja wyjazdu studyjnego do Finlandii w celu realizacji operacji „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”. Wyjazd zorganizowany dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Poznania.
 • WYJAZD STUDYJNY DO AUSTRII I FRANCJI

  wrzesień 2019
  Organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii i Francji. Operacja współfinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami z Polski, Austrii i Francji, wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich, zwiedzanie gospodarstw edukacyjnych oraz zapoznanie się z produktami regionalnymi. W wyjeździe uczestniczyli partnerzy KSOW, rolnicy, osoby prowadzące gospodarstwa edukacyjne i przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zamawiającym był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.